Mortgage Foreclosure Mediation Program

**** As of December 1, 2017, the Cook County Mortgage Foreclosure Mediation Program is not available due to budget cuts.  If you need housing counseling assistance or mortgage foreclosure assistance please visit Illinois Housing Development Authority’s website for assistance referrals or HUD’s website for a list of current HUD-certified housing counseling agencies. *** 

****Z dniem 1 grudnia 2017 roku Program Mediacyjny do Spraw Przejęć Hipotecznych Sądu Okręgowego Hrabstwa Cook jest zamknięty z powodu cięć budżetowych.  Jeśli potrzebują Państwo pomocy doradcy do spraw mieszkaniowych lub porady w sprawach o przejęcie hipoteki, informacje odnośnie skierowań po poradę są dostępne na stronie Illinois Housing Development Authority , a lista agencji do spraw mieszkaniowych zatwierdzonych aktualnie przez departament HUD znajduje się na stronie HUD.****

****A partir del 1° de diciembre de 2017, el Programa de Mediación de Ejecución Hipotecaria del Condado de Cook ya no estará disponible debido a recortes presupuestarios. Si necesita asistencia de asesoría de vivienda o asistencia para ejecución hipotecaria, por favor visite el sitio de internet de la Autoridad de Desarrollo de Viviendas de Illinois (IHDA) para obtener referencias de asistencia o el sitio de internet del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD) para obtener una lista actual de agencias de asesoría de vivienda certificadas por HUD.